• Erkende huidtherapeuten
  • Begeleid door huidartsen
  • Vergoeding Verzekering
  • Gratis consult
  • Klantwaardering 9,4

Klachten

1. Klachtenverwerking en –afhandeling

Bij DermaKliniek staat klanttevredenheid hoog in het vaandel. Er bestaat altijd een kans dat u, ondanks onze inzet, als klant ontevreden bent na contact met onze kliniek. Wij horen dat dan graag schriftelijk van u zodat wij kunnen leren van uw feedback. U kunt uw klacht dan richten aan klachten@dermakliniek.nu

Wilt u in uw brief uw naam en contactgegevens vermelden en een zo goed mogelijke omschrijving van uw klacht? De behandelaar of een andere medewerker zal indien nodig telefonisch contact met u opnemen om meer informatie te verkrijgen. Er kan, indien dit door u is gewenst, een hoorzitting georganiseerd worden tussen u en de behandelaar. Wij streven ernaar om uw klacht binnen 5 weken in behandeling te nemen en af te ronden.

Bent u toch nog niet helemaal tevreden? Dan bestaat er de mogelijkheid om uw klacht te richten aaneen onafhankelijke klachtencommissie.

Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) of De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP).

2. De klachtencommissie van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten (NVH) de Patiënten Advies Commissie (PAC)

Wanneer een gesprek tussen u en uw huidtherapeut niet tot een voor u bevredigende oplossing leidt, dan kunt u uw klacht voorleggen aan de Patiënten Advies Commissie van de NVH. In deze commissie hebben drie huidtherapeuten zitting, hun taak is om te bemiddelen tussen patiënt en huidtherapeut. De commissie neemt de (schriftelijke) klacht in behandeling, verstrekt informatie en bemiddelt tussen u en de huidtherapeut. Het doel is om tot een goede oplossing te komen. De Patiënten Advies Commissie doet geen uitspraken over het recht van een klager op schadevergoeding. Als u gebruik wilt maken van de (gratis) diensten van deze commissie dan kunt u bij het secretariaat van de vereniging een klachtenformulier aanvragen. Adressen vindt u verderop in de folder.

3. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP)

Indien uw klacht niet door bemiddeling van de Patiënten Advies Commissie van de NVH kan worden opgelost, bestaat de mogelijkheid om uw klacht neer te leggen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn (KCP). De beroepsvereniging NVH is bij deze Klachtencommissie aangesloten. Deze commissie is onafhankelijk en bestaat uit een jurist als voorzitter en twee leden, één namens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging NVH. De klachtencommissie neemt uw klacht in behandeling als u deze commissie schriftelijk op de hoogte stelt van uw klacht. Binnen twee weken laat de secretaris van de commissie uw schriftelijk weten hoe uw klacht behandeld zal worden.

Er zijn twee mogelijkheden:

1. De klachtencommissie probeert te bemiddelen om het contact tussen u en uw huidtherapeut te verbeteren of de klacht op te lossen. Bemiddeling kan alleen als u en uw huidtherapeut dit allebei willen en de behandelaar lid is van de NVH.

2. De klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak over uw klacht. De klachtencommissie doet een aanbeveling aan de huidtherapeut om herhaling van deze klacht in de toekomst te voorkomen. De Klachtencommissie Paramedici kent geen schadevergoeding toe.

Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie alle

informatie die zij daarvoor nodig acht. De huidtherapeut wordt verzocht schriftelijk te 13

reageren op uw klacht. Mogelijk wordt ook aan u gevraagd om nadere toelichting. Ook

de huidtherapeut kan gevraagd worden meer uitleg te geven.

Misschien zal het zelfs nodig zijn om (een deel van) uw medische gegevens bij uw

huidtherapeut op te vragen, of om andere betrokkenen te horen.

Uiteraard wordt hiervoor altijd eerst uw toestemming gevraagd.

De Patiënten Adviescommissie en de Klachtencommissie doen geen juridische

uitspraken. Wenst u dit wel, dan dient u een civiele procedure te volgen.

Zowel de Patiënten Adviescommissie als de Klachtencommissie Paramedici brengen u

voor het behandelen van uw klacht geen kosten in rekening.

De Patiënten Adviescommissie en de Klachtencommissie Paramedici gaan uiterst

zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens.

Belangrijke adressen en telefoonnummers:

Secretariaat van de Nederlandse Vereniging van Huidtherapeuten:

Stephensonweg 14

4207 VC Gorinchem

0183 – 822 955 www.huidtherapie.nl (aanvragen/downloaden klachtenformulier)

Secretariaat Klachtencommissie Paramedici:

Drs. P.J.W. Schilperoord (secretaris)

p/a Nederlands Paramedisch Instituut

Postbus 1161

3800 BD Amersfoort

033 – 421 61 89

Neem contact met ons op!

Follow a manual added link
Follow a manual added linkFollow a manual added link

EEN AFSPRAAK MAKEN?

Vragen, wij helpen u graag verder!

Dhr...Mvr...

GRATIS CONSULT INPLANNEN