Werkwijze / Afspraak maken

Heeft u interesse in het maken van een afspraak?

Dit kan zowel op verwijzing van de arts als op eigen initiatief.

Het maken van een afspraak kan telefonisch op :

Rotterdam: 010 795 67 40

Amsterdam: 020 226 00 46

voor alle anderen vragen kunt u mailen naar:

info@dermakliniek.nu

Intake

Het eerste consult bestaat in de meeste gevallen uit een intakegesprek. Dit is een oriënterend gesprek met de huidtherapeut waarin uw klacht, algehele gezondheid, (hulp)vragen, en uw verwachtingen in kaart gebracht worden

U krijgt een objectief advies over de behandelingsmogelijkheden. Tevens worden de tarieven en vergoedingen met u besproken. Indien gewenst wordt er samen met u een behandelplan opgesteld. Het eerste consult is vrijblijvend en kosteloos.

Behandeling

Indien gewenst kan de behandeling direct na het intake gesprek plaatsvinden. Bij enkele behandelingsmethode wordt er schriftelijk toestemming gevraagd en tekent u voorafgaand aan de uitvoering een behandelingsovereenkomst. Deze overeenkomst bind u niet aan behandelingen maar hierin geeft u blijk goed geïnformeerd te zijn door de behandelaar. Gedurende het behandeltraject is het van belang dat u alle wijzigingen in uw gezondheidstoestand en medicatie aangeeft.

Vergoedingen

De kosten voor de huidtherapeutische, laserontharing en LPG Endermologie worden vaak geheel of gedeeltelijk door uw zorgverzekeraar vergoed. In de meeste gevallen gebeurt dit vanuit het aanvullende verzekeringspakket. Dit betekent dat uw eigenrisico gespaard blijft. Therapeutische elastische kousen worden uit het basispakket vergoed. Voor oedeemtherapie geldt dat bij chronisch indicatie de eerste 20 behandelingen worden vergoed uit het aanvullende pakket en na de 20 behandelingen uit het basispakket. U dient er zelf zorg voor te dragen dat u op de hoogte bent in welke mate uw verzekeraar de behandeling vergoedt. U blijft ten alle tijden verantwoordelijk voor de gemaakte behandelkosten.

Betalingen

De kosten worden direct na de behandeling door contante betaling voldaan. U ontvangt een factuur van de behandeling, deze factuur kunt u vervolgens bij uw zorgverzekeraar indienen.